دستور جلسه و غائبين جلسات هيئت نمايندگان
جلسه مورخه: 1399/09/25
نمايش جزئيات
» تاريخ و زمان: ساعت:7:00 روز 1399/09/25
دستور جلسه:
»ارائه دیدگاه ها و نظرات، توسط جناب آقای فرزین فردیس
»بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای مسعود خوانساری، ریاست محترم اتاق
»ارائه شاخص های مهم اقتصادی ماهیانه، توسط سرکار خانم خزاعی، معاون محترم بررسیهای اقتصادی اتاق
»ارائه گزارش"شناسایی زیرمجموعه های کلیدی بخش های اقتصاد ایران به روش میک مک"، رئیس محترم کمیسیون بازار پول و سرمایه
»بررسی بودجه سال 1399 کل کشور، با ارائه گزارش جنابان آقایان بهادرانی و مروی
غايبين جلسه:
» داریوش اسماعیلی   » افروز بهرامی   » امیر بیات   » علی تقوی فر   » مجید حسینی نژاد   » کاوه زرگران   » سعید زرندی   » مهدی صادقی نیارکی   » حمید رضا صالحی   » مجتبی صفایی   » خداداد غریب‌پور   » محمدرضا فیاض   » احمد علي كيخا   » امید گیلانپور   » مهدی میراشرفی   » علاء میرمحمد صادقی   » علی نقیب   » محمدرضا کلامی   
ورود با تاخير به جلسه:
» حسن احمدیان   » محمد رضا زهره وندی   » جعفر سرقینی   » عباس قبادی   

خبر مرتبط با جلسه:
 در هجدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مطرح شد
بررسی و تحلیل نقاط ضعف لایحه بودجه 1400...

» لينک خبر مربوط به گزارش جلسه «

جلسه مورخه: 1399/08/27
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1399/06/25
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1399/05/28
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1399/04/31
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1399/03/27
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1399/02/30
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/11/29
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/10/24
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/09/26
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/08/28
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/07/30
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/06/26
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/05/22
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/04/25
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/03/28
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/02/31
نمايش جزئيات
جلسه مورخه: 1398/02/03
نمايش جزئيات